Marie Michaela - Příprava na talentové zkoušky klávesy/klavír/varhany Hradec Králové

Příprava na talentové zkoušky

Nabízím přípravu na talentové zkoušky z klávesových nástrojů v případě, že se budete hlásit na pedagogickou školu nebo konzervatoř. U této formy výuky má jedna lekce 45 minut.

Pedagogická škola

U tohoto typu školy bývají v požadavcích na talentové zkoušky zahrnuty základy zpěvu, intonace a také znalost rytmu. Každá škola to však může mít trochu jinak, a proto je třeba si požadavky před zahájením přípravy upřesnit, abych tomu mohla výuku přizpůsobit.

Konzervatoř

Talentová zkouška na konzervatoř se skládá z praktické a teoretické části.
V praktické části vám určí skladby, které komisi zahrajete. Ať už se hlásíte na klavír nebo varhany, v obou případech budete zkoušku skládat ze hry na klavír, nikoliv na varhany. Požadavek je kladen také na stupnice a znalost intonace a rytmu.
Teoretická část se skládá ze vstupního testu, kde jsou kladeny požadavky na všeobecný přehled hudební teorie a s ním spjaté historie. Připravovat vás mohu na jednu z těchto částí nebo obě, záleží na domluvě.

V případě, že se chcete hlásit na konzervatoř, jsou už předem vyžadovány základy hry na nástroj i hudební teorie. Připravovat vás budu na konkrétní talentovou zkoušku, ale není možné učit úplné začátečníky. Dítě by s tímto záměrem mělo začít výuku už v útlém věku.

Má výuka je VŽDY individuální. Tedy při každé lekci budu svou plnou pozornost věnovat pouze vám.

Ceník

Cenu výuky jsem rozdělila do několika variant. Čím více lekcí si předplatíte, tím levněji vás z nich každá vyjde. Také jsem ochotna dojíždět a vyučovat vás doma.

BalíčekPopisCena
Domlouvací lekcePřed našim prvním setkáním vás požádám, abyste shromáždili informace o požadavcích na talentovou zkoušku vámi zvolené školy. Při první domlouvací lekci mi tyto informace sdělíte a domluvíme se jakým směrem se naše příprava bude ubírat. Tato první domlouvací lekce je zdarma a bude trvat 20-60 minut.Zdarma
10 lekcíPředplaťte si 10×45 minut mého času. Určeno pro ty, kteří si chtějí znalosti před talentovou zkouškou jen osvěžit a procvičit. U tohoto balíčku se hradí za celých 10 lekcí předem.640,-/lekce
Půlroční přípravaPředplaťte si 24×45 minut mého času. Pokud se budeme věnovat jedné lekci týdně, příprava vám vydrží přesně na půl roku. Můžeme se ale klidně domluvit na dvou lekcích týdně. Tento balíček doporučuji těm, kteří se chtějí připravovat s předstihem a v klidu. Hradí se 24 lekcí předem.540,-/lekce
Výuka u vás
(Příplatková služba)
Pokud si přejete, abych vedla výuku na vašem hudebním nástroji u vás doma, tak i toto pro mě není překážkou. Příplatek se připočítává k ceně každé lekce z vámi zvoleného balíčku (viz výše). Tento režim výuky poskytuji pouze v rámci Hradce Králové.290,-/lekce
1. 1. 2023