Marie Michaela, DiS.

učitelka

Vzdělání: Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě
Hlavní obor: hra na varhany
Obligátní obor: hra na klavír

Kontakt

Pár řádků o mně

Nadšení a cit pro hudbu jsem objevila už v pěti letech. Rodiče to naštěstí včas rozpoznali a přihlásili mě na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích, kde jsem se začala věnovat hře na akordeon. Vydržela jsem u něj asi 5 let. Je to výjimečný nástroj, ale svou budoucnost jsem viděla spíše v klávesových nástrojích.
Přešla jsem tedy do Domu hudby v Pardubicích a začala se učit na keyboard/klávesy. Abych toho neměla málo, přidala jsem k tomu ještě soukromé hodiny sólového zpěvu. Tato kombinace mi vydržela dalších několik let.
Když pak přišlo na řadu rozhodnutí o zaměření střední školy, konzervatoř začala být jasnou volbou. Přihlásila jsem se tedy na Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě. Pro hlavní obor jsem si vybrala hru na varhany pod vedením BcA. Lukáše Kubenky a později Martina Kubáta, DiS. Proč varhany? Přišlo mi to jako dobrá výzva, protože se jedná o jeden z mechanicky nejnáročnějších klávesových nástrojů na světě a hráli na něj největší hudební ikony klasické hudby. Mým obligátním oborem se stala hra na klavír a později jsem se dostala také ke hře na cembalo u Mgr. Vojtěcha Spurného.
Během studia jsem se zúčastnila čtrnáctidenního intenzivního kurzu na Letní škole barokní hudby Holešov (Czech Ensemble Baroque).
Studium konzervatoře jsem úspěšně ukončila absolutoriem v roce 2021. Od té doby se věnuji soukromé výuce a spolupracuji se Základními uměleckými školami.